Ekseri sa navojem

Pokaži mi eksere sa navojem za pričvršćivanje MEP instalacija, rešetki staza i instalacija kao što su znakovi ili svetiljki za čelik

Pokaži mi eksere sa navojem za pričvršćivanje MEP instalacija, rešetki staza i instalacija kao što su znakovi ili svetiljki za čelik
S-BT MF svorni zavrtanj Svorni zavrtanj sa navojem, (ugljenični čelik, metrički navoj) za višenamenska pričvršćivanja na čelik u blago korozivnim okruženjima
S-BT MR vijak sa navojem (čelik) Svorni zavrtanj sa navojem, (nerđajući čelik, metrički navoj) za višenamenska pričvršćivanja na čelik u visoko korozivnim okruženjima
S-BT GR svorni zavrtanj Svorni zavrtanj sa navojem, (nerđajući čelik, metrički navoj) za pričvršćivanje rešetki na čelik i aluminijum u visoko korozivnim okruženjima
S-BT-EF HC svorni zavrtanj Svorni zavrtanj sa navojem, (ugljenični čelik, metrički navoj) za električna povezivanja na čelik u blago korozivnim okruženjima, preporučeni maksimalni poprečni presek povezanog kabla je 120 mm²
S-BT-ER svorni zavrtanj Svorni zavrtanj sa navojem, (nerđajući čelik, metrički navoj) za električna povezivanja na čelik u visoko korozivnim okruženjima
S-BT-ER HC svorni zavrtanj Svorni zavrtanj sa navojem, (nerđajući čelik, metrički navoj) za električna povezivanja na čelik u visoko korozivnim okruženjima, preporučeni maksimalni poprečni presek povezanog kabla je 120 mm²
Nazad na proizvode ()
Uporedi
Proizvodi ()
Prijavite se da biste nastavili
Registruj se