Ekseri sa navojem i oštrim vrhom

Pokaži mi eksere sa navojem i oštrim vrhom za pričvršćivanje za beton, zidane površine ili čelik

Pokaži mi eksere sa navojem i oštrim vrhom za pričvršćivanje za beton, zidane površine ili čelik
X-M6 D12 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od ugljeničnog čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za beton, ili za testiranje raspršenog betona
X-M8 P8 ekseri sa navojem Ekser sa navojem od karbon čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za beton (podloška od 8 mm)
X-EM6H FP8 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od ugljeničnog čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za čelik (podloška od 8 mm)
X-EM8H P8 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od ugljeničnog čelika za korišćenje na čeliku sa alatima koje aktivira barut (podloška od 8 mm) – samo za unutrašnju upotrebu
X-EM8H FP10 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od ugljeničnog čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za čelik (podloška od 10 mm)
X-EM10H P10 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od ugljeničnog čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za čelik (podloška od 10 mm)
X-CR M8 P8 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem od nerđajućeg čelika za korišćenje sa zabijačima koje aktivira barut, za beton (podloška od 8 mm)
X-ST-GR M8 ekseri sa navojem Svorni zavrtanj sa navojem za struganje i višenamenska pričvršćivanja na čelik u blago korozivnim okruženjima
Nazad na proizvode ()
Uporedi
Proizvodi ()
Prijavite se da biste nastavili
Registruj se