Sistem kanala za manja opterećenja (MM)

Sistem kanala sa malim opterećenjem za instalaciju opreme za ventilaciju sa elementima zvučne izolacije

Sistem kanala sa malim opterećenjem za instalaciju opreme za ventilaciju sa elementima zvučne izolacije
MM-C-30 Pocinkovani MM potporni kanal visok 30 mm za primene u lakim opterećenjima
MM-S Ležište prstena za cev
MM-R-16-36 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MM kanala za različite osnovne materijale