Sistem kanala za velika opterećenja (MI)

Najsnažniji Hilti sistem kanala sa velikim opterećenjem koji štedi vreme i povećava produktivnost tokom različitih primena

Najsnažniji Hilti sistem kanala sa velikim opterećenjem koji štedi vreme i povećava produktivnost tokom različitih primena
MI instalacioni nosač Vruće cinkovani (HDG) instalacioni nosači za izradu prilagodljivih MEP potpornih i modularnih 3D struktura za velika opterećenja
MI-DGC stega za NP profile Dupla stega za NP profile pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje MI nosača sa čeličnim gredama za primene u velikim opterećenjima
MIC-E konektor Vruće cinkovani (HDG) konektor koji se koristi za longitudinalno spajanje MI nosača za duge raspone u primenama u velikim opterećenjima
MI-DPR cevovod Vruće cinkovani (HDG) konektor fiksiran za MI nosač radi smeštanja proširenja za cev u primenama u velikim opterećenjima
MIC-PS/MIC-PSP Konektor pocinkovan vrućim cinkovanjem (HDG) za pričvršćivanje nosača cevi za MI nosače, za primene u velikim opterećenjima sa širenjem
M-UB U zavrtanj Pocinkovani zavrtanj za pričvršćivanje neizolovanih cevi za MI nosače
r2956 Spojnica odstojnika HDG