Standardni sklop za 3D strukture

Standardni delovi za sklapanje modularnih 3D struktura, kao što su pristupne platforme, držači na tavanicama, podstrukture za medicinsku opremu koje mogu da se podešavaju itd.

Standardni delovi za sklapanje modularnih 3D struktura, kao što su pristupne platforme, držači na tavanicama, podstrukture za medicinsku opremu koje mogu da se podešavaju itd.
AM Pocinkovana navojna šipka sa navojem od čelika klase 4.8 koji se koriste kao dodatak za razne primene
r1351 Pocinkovana šestougaona navrtka u klasi 8 koja odgovara DIN 934
r6023 Pocinkovana pljosnata podloška u skladu sa standardom ISO 7093 koristi se u različitim primenama
r6022 Ravna podloška slična standardu ISO 7089