Seizmičko projektovanje

Na koji način nestrukturalni elementi osiguravaju bezbednost ljudskih života u zgradama

Pružamo nezavisno odobrena rešenja koja su testirana da izdrže pomeranja tokom seizmičkih događaja. Ova rešenja obuhvataju sisteme modularnih nosača, proizvode za pasivnu protivpožarnu zaštitu i ankere. Na taj način posvećujemo se našem krajnjem cilju spašavanja života, zaštiti imovine i poboljšanju rezultata u izgradnji.

Važnost nestrukturalnih sistema

Najveći su troškovi popravke nakon zemljotresa

Uticaji zemljotresa mogu da se klasifikuju u tri aspekta: ljudske žrtve, prekinuta funkcionalnost zgrade i materijalna šteta.

Sve to neizbežno dovodi do ekonomskih gubitaka.

Greatest repair costs after an earthquake

Zemljotresi uzrokuju velike gubitke. Ne samo da mogu da oštete strukturalne elemente zgrada, već najčešće ozbiljno oštećuju nestrukturalne sisteme kao što su mehanički i električni sistemi, cevovodi i kablovi. Ovi sistemi su kritični za bezbednost ljudskih života u zgradi. Poslednjih godina, propisi koji se primenjuju na nestrukturalne sisteme se zasnivaju na sve zahtevnijom usklađenošću sa striktnim zahtevima. 

U prošlosti, inženjeri su se fokusirali na seizmičko projektovanje strukturalnih elemenata sa ciljem sprečavanja rušenja zgrade. Međutim, sada se to menja. Iskustvo nam je pokazalo da su nestrukturalni sistemi u zgradi isto tako vrlo važni. Nestrukturalni elementi u zgradama su kritični za obezbeđenje stalnog rada osnovnih usluga kao što su snabdevanje vodom i eletkričnom energijom (cevi i kablovi), sistemi za služaj nužde (alarmni sistemi) pasivna protivpožarna zaštita (sektori) i aktivna protivpožarna zaštita (sprinkleri). Istraživanja pokazuju da je ulaganje u nestrukturalne komponente puno veće od ulaganja u strukturalne komponente i obuhvata 50-70% ukupnih troškova zgrade (pogledajte donju tablicu).

Nakon brojnih zemljotresa, ustanovljeno je da gubici nastali usled oštećenja nestrukturalnih komponenti premašuju gubitke nastale usled strukturalnih oštećenja.

Troškovi popravke nakon seizmičkog događaja

Troškovi popravke nakon seizmičkog događaja

Zemljotresi ugrožavaju bezbednost ljudskih života u zgradama čak i kada strukture ostanu neoštećene. Tokom seizmičkih događaja, cevi i kablovi su podvrgnuti izuzetnom naprezanju, uzrokujući lomljenja i oštećenja u požarnim sektorima.

To dovodi do curenja zapaljivog gasa i tečnosti nakon čega, kao što nam ukazuje iskustvo, dolazi do požara i eksplozija.  U slučaju požara, sistemi za detekciju igraju važnu ulogu. Ako su kablovi oštećeni, ti sistemi neće pravilno raditi. Osim toga, snaga seizmičkog događaja može da ošteti dovod vode i sisteme sprinklera koji obezbeđuju protivpožarnu zaštitu u zgradama. Seizmički događaji nesumnjivo smanjuju nivo zaštite u zgradama.

Putem odgovarajućih pričvršćivača, nosača instalacija i sistema pasivne protivpožarne zaštite, zgrade su opremljene da podnesu izazovne situacije i doprinose osiguravanju bezbednosti ljudskih života u zgradama. 

Građevinski propisi

U stalnom razvoju

U građevinskoj industriji primenjuju se građevinski propisi koje vlasti stalno razvijaju i ažuriraju da bi se obezbedili minimalni standardi u različitim aspektima kao što su upotrebljivost ili bezbednost. 

Ovi propisi imaju sledeće ciljeve:

- Sprečavanje oštećenja strukturalnih i nestrukturalnih elemenata zgrada u slučaju zemljotresa malog intenziteta;

- Ograničenje oštećenja strukturalnih i nestrukturalnih elemenata do popravljivih nivoa u zemljotresima srednjeg intenziteta i izbegavanje totalnog ili delimičnog rušenja zgrada kod zemljotresa velikog intenziteta.

Međutim, bezbednosni zahtevi u građevinskim propisima se razlikuju u zavisnosti od vrste zgrade.

Uopšteno govoreći, javne zgrade koje obuhvataju objekte od ključnog značaja kao što su bolnice, podvrgnute su većim testiranjima i moraju da zadovolje strože zahteve. Ove zgrade moraju da ostanu funkcionalne i posle zemljotresa. Na osnovu nivoa važnosti, tipovi zgrada se obično dele na sledeće kategorije, od kojih je 1. kategorija najkritičnija:

1. kategorija: zgrade koje treba koristiti posle zemljotresa i zgrade koje sadrže opasne materijale. Na primer, bolnice, aerodromi, vatrogasne stanice ili elektrane.

2. kategorija: zgrade sa intenzivnim (dugotrajnim) boravkom osoba i zgrade u kojima se čuvaju predmeti od vrednosti. Na primer, škole, muzeji, univerziteti, vojni centri ili zatvori. 

3. kategorija: zgrade sa intenzivnim (kratkotrajnim) boravkom osoba. Na primer, sportski centri, bioskopi, pozorišta, tržni centri ili koncertne sale.

4. kategorija: ostale zgrade kao što su stambeni objekti, hoteli, kancelarije ili industrijski objekti.

Performansa nestrukturalnih sistema

Testirani i provereni prema najnovijim standardima.

Razvojem strožijih zahteva za nestrukturalne sisteme u građevinskim propisima, proizvođači sada moraju da ponude sisteme testirane u skladu sa standardima prepoznatim na svetskom nivou, kao što su EN ili ASTM.  Kompanija Hilti nudi odgovarajuće seizmičke proizvode i sisteme sa izuzetnim performansama u nestrukturalnim primenama.

Ovi sistemi prošli su zvanična testiranja pod kontrolom trećih organizacija.  Međutim, želimo da napravimo korak dalje u osiguranju bezbednosti ljudskih života. Kompanija Hilti sprovela je intenzivno istraživanje u saradnji s akademskim partnerima kao što su Univerzitet u San Dijegu, u Kaliforniji (UCSD). Izvršili smo sveobuhvatno testiranje u petospratnoj zgradi uz simulaciju tri zemljotresa i požara, da bismo analizirali ponašanje različitih nestrukturalnih elemenata kao što su ankeri, pasivna protivpožarna zaštita i sistemi modularnih nosača.

Osim toga, kompanija Hilti trenutno radi na jednom projektu zajedno sa EUCENTROM i Univerzitetom iz Pavije (Italija) s ciljem vršenja analize i razumevanja seizmičkog odgovora nestrukturalnih elemenata i sistema upotrebom analitičkih, numeričkih i eksperimentalnih aktivnosti.  Povrh toga, aktivno učestvujemo u brojnim konferencijama kao što su godišnja seizmička Akademija (Seismic Academy) u Italiji koja okuplja stručnjake iz celog sveta u diskusijama o različitim aspektima seizmičkog projektovanja u izgradnji.

PROJEKTOVANJE SEIZMIČKIH ANKERA

PROJEKTOVANJE SEIZMIČKIH ANKERA

Važno je koristiti odgoravajuće ankere i za nestrukturalne i za strukturalne elemente u zgradi. Pogledajte naš asortiman sistema sa seizmičkom performansom C2.

Više informacija
PROJEKTOVANJE SEIZMIČKIH SISTEMA MODULARNIH NOSAČA

PROJEKTOVANJE SEIZMIČKIH SISTEMA MODULARNIH NOSAČA

Izgradnja zgrada otpornih na zemljotrese postaje sve veći zahtev u građevinskom projektovanju. Naši inženjeri mogu da vam pomognu u pronalaženju proizvoda i tipičnih rešenja i mogu da vam pruže podršku u složenim izračunavanjima u svim fazama projektovanja i izgradnje vašeg projekta.

Više informacija