GRAĐEVINA SA NAKNADNO POSTAVLJENOM ARMATUROM U BETONU

Zašto se upotrebljava armatura?

Naknadno postavljena armatura može da se koristi za izgradnju većine spojeva na gradilištu, na primer: zidova, ploča, greda, temelja ili potpornih stubova. 

PRODUŽENJE POSTOJEĆIH STRUKTURA

To je najuobičajenija upotreba naknadno postavljene armature, kao na primer:

 • Produženja zidova
 • Produženja stubova
 • Produženja greda
 • Produženja ploča
 • Produženja balkona

Produženja zidova

Produženja stubova

Produženja greda

Produženja ploča

POVEZIVANJE NOVIH KOMPONENTI NA POSTOJEĆE STRUKTURE

Radi se o jednostavnim nosećim ili krutim spojevima, koje se koriste za sledeće:

 • Spojevi greda na zid
 • Spojevi konzole na zid
 • Spojevi stepenica na postojeće zidove
 • Spojevi zida na zid

Spoj greda na zid

Spoj konzole na zid

Stepenice spojene na postojeći zid

Spoj zida na zid

OJAČANJE POSTOJEĆIH BETONSKIH STRUKTURA

Takođe smo razvili jedinstvena rešenja za smicanja za završne slojeve ploča na mostovima, kao i armaturu za probijanje.

 • Dodatni slojevi betona
 • Ojačanje plafona
 • Temelj za stubove
 • Ojačanje ploča na mostu

Prekrivanje betona

Ojačanje plafona

Ojačanje ploča za prekrivanje na mostu

Temelj za stubove

ODGOVARAJUĆI HILTI HEMIJSKI ANKERI ZA NAKNADNO POSTAVLJENU ARMATURU

POVEZANE OZNAKE

PITAJTE INŽENJERA