Dodato u korpu
Dodato u korpu
Idi na korupu za kupovinu

PROJEKTOVANJE SISTEMA MODULARNIH NOSAČA ZA SEIZMIČKE ZONE

Proizvodi, usluge i softver za seizmičke primene

Hilti modular support systems MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Obično se priča o zemljotresima samo kada su razorni, ali oni se dešavaju svakodnevno širom sveta.

Iz tog razloga, trenutno, propisi građevinskog sektora (NTC 2008 i Evrokod 8) predviđaju obavezu da i nestrukturalni elementi i tehničke instalacije imaju seizmičke karakteristike.

To je primenljivo na sve javne objekte kao što su bolnice, tržni centri, škole i hoteli. 

FIZIKA SEIZMIČKOG DOGAĐAJA

Please enter alternative text here (optional)
  • Zemljotres stvara dodatna opterećenja na cevovode u svim smerovima.
  • Opterećenja na horizontalnoj ravni (Ex i Ey) obično su najkritičnija za nosače cevi.
  • Građevinski propisi (kao što su EC8, IBC) predviđaju pojednostavljene metode za izračunavanje seizmičkih opterećenja na osnovu ekvivalentne statičke analize.
  • Prema većini građevinskih propisa ne treba uzimati u obzir dodatno vertikalno seizmičko opterećenje.
  • Da bi mogli da se suprotstave ovim horizontalnim silama, sistemi modularnih nosača moraju da budu dovoljno kruti ili projektovani sa ojačanjima postavljenim i u uzdužnom i u poprečnom smeru i pričvršćeni na odgovarajući način na osnovni materijal.

PITAJTE INŽENJERA

HILTIJEVA SEIZMIČKA ISTRAŽIVANJA I TESTIRANJA

Saradnja sa Kalifornijskim univerzitetom u San Dijegu

U kompaniji Hilti čvrsto verujemo u važnost aktivnosti istraživanja i razvoja: imamo naše laboratorije i opremu za testiranje i sarađujemo sa cenjenim partnerima iz celog sveta.

Za seizmička testiranja sarađujemo s partnerima Odeljenja za strukturalno inženjerstvo Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu.

Radi se o uzbudljivom projektu kojim testiramo realne performanse naših proizvoda koristeći najveći vibracioni sto na svetu, specijalno izgrađenu petospratnu zgradu, koja se izlaže seriji potresa 1:1 po Rihterovoj skali.

Radilo se o velikoj prilici izvođenja aktivnosti istraživanja i razvoja vezanih za naše seizmičke proizvode, uključujući i sve komponente Hiltijevog MQS inovativnog sistema modularnih nosača.

KONTAKTIRAJTE NAS
KONTAKTIRAJTE NAS