NAŠA ODGOVORNOST PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI

Određivanje naših vlastitih ekoloških ciljeva

Hilti environmental responsibility

Za nas, zaštita životne sredine i inovacija moraju da idu ruku pod ruku.

Radimo na projektovanju naših građevina i globalnih operacija da bismo poboljšali vlastiti ekološki otisak i sveli na minimum naš uticaj na životnu sredinu.

Odredili smo naše ciljeve vezane za životnu sredinu u skladu s globalnim standardima ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom. Pažljivo pratimo naše akcije i obavezno primenjujemo u praksi naše ciljeve, bilo gde da radimo širom sveta.

Takođe tražimo od naših partnera da štite životnu sredinu, da bismo održali naše zalaganje i kroz celi lanac dodate vrednosti.

Hilti environmental footprint

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI PROIZVODI I TEHNOLOGIJE

Svest o zaštiti životne sredine počinje istraživanjem naših proizvoda i ostaje u središtu pažnje kroz njihov celi razvoj.

Svi dizajni naših proizvoda uzimaju u obzir upotrebu resursa i emisije tokom celog životnog ciklusa proizvoda, kao i tokom njihovog razvoja.

Poboljšavamo efikasnost u upotrebi resursa i energije, produžavamo životni vek naših proizvoda i koristimo komponente i pakovanja dobivena od recikliranih materijala.

Takođe pomažemo u reciklaži naših proizvoda. Na primer, naši kupci u Evropskoj uniji mogu besplatno da vrate stare Hilti alate i uređaje u naše Hilti prodavnice, da bismo izvršili reciklažu ili njihovo odlaganje na bezbedan način.

Isto tako, koristimo metodu Procene životnog ciklusa proizvoda (LCA) da bismo ocenili ekološku kompatibilnost našeg rada. Ona se odnosi na celi ekološki uticaj naših proizvoda od vađenja sirovina do proizvodnje, upotrebe i reciklaže. Sve ove informacije takođe mogu da pomognu našim kupcima u poboljšanju njihove vlastite ekološke ravnoteže.

ZELENA GRADNJA

Hilti green building Krøyers Plads Copenhagen Denmark

Tehnologije za zelenu i održivu gradnju

Želimo da podržimo zelenu gradnju i pomognemo našim kupcima u izgradnji ekološki prihvatljivih građevina.

U tu svrhu, možemo da im ponudimo podatke vezane za životnu sredinu za sve naše proizvode, da bismo pokazali na koji način doprinose zelenoj gradnji.

Sve to doprinosi smanjenju emisija CO2 i manjoj upotrebi energije, vode i materijala, kao i ograničenju zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje.

Obavezno proveravamo da su sve naše tehnologije ekološki prihvatljive, dizajnirane i izrađene tako da doprinose postizanju međunarodnih standarda u oblasti zelene gradnje, kao što su BREEAM, HQE, DGNB I LEED.

Na primer, kreirali smo proizvode koji smanjuju isparljive organske ugljenike u vazduhu, kao što su naši protivpožarni sistemi i hemijski ankeri. Takođe smo projektovali nagrađivanu udarnu bušilicu, koja značajno smanjuje ekološki uticaj jer se tokom njene proizvodnje ne stvara otpad.

Osim toga, naš asortiman proizvoda Clean-Tec prevazilazi ove standardne zahteve.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIV PREVOZ I IZGRADNJA NAŠIH VLASTITIH ZGRADA

Naravno, i mi primenjujemo standarde koje nastojimo da postignemo za naše kupce.

Stalno smo u potrazi za načinima postizanja boljih ekološki prihvatljivih rešenja, smanjenja naših emisija CO2, potrošnje energije i vode u svim našim fabrikama, pogonima, kancelarijama i prevoznim sredstvima.

I to nam uspeva. Sledi nekoliko primera postignutih rezultata:

  • Austrija: proizvodni pogon u Thüringenu

Otprilike 80% električne energije koja se koristi u oblastima proizvodnje, logistike i administracije dolazi iz obnovljivih izvora energije: energije iz vode, vetra i sistema biomasa.

 

  • Nemačka: sedište kompanije Hilti

Sva energija potrebna za grejanje sada dolazi iz obližnje komunalne elektrane na biomasu, a postavili smo i 60 solarnih panela na krov zgrade našeg restorana.

 

  • Liechtenstein: logistički centar u Nendelnu i kancelarije u Schaanu

Koristimo geotermalnu energiju za grejanje i hlađenje i sada smo u stanju da povratimo otprilike 70% otpadne toplote iz sistema za ventilaciju. Takođe smo postavili velike solarne panele.

VIŠE O KOMPANIJI HILTI

USKLAĐENOST I POSLOVNA ETIKA

USKLAĐENOST I POSLOVNA ETIKA

Više informacija
ČLANOVI NAŠEG TIMA

ČLANOVI NAŠEG TIMA

Više informacija
GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija